Sveti Mihovil

Blagdan, 29. rujna

Sveti Mihovil (Mihael), je arhanđeo i njegovo ime se spominje u Bibliji pet puta. Prema kalendaru Rimokatoličke Crkve, blagdan Sv. Mihovila se slavi 29. rujna.

Na taj dan slavimo i preostala dva arhanđela: Sv. Gabriela i Sv. Rafaela. Anđeli kao duhovna bića, unatoč njihovoj službi u povijesti spasenja, već po svojoj biti izmiču svakom povijesnom razmatranju. Zato i ne možemo opisivati njihov život kao što činimo sa životom svetaca. Unatoč tome, na temelju Božje objave možemo ipak o njima nešto reći, isto tako možemo opisivati njihovo štovanje. Činimo to rado, i skupa sa cijelom Crkvom slavimo njihov blagdan, a i tako što mnogi vjernici nose njihova imena slaveći tada svoj imendan.

Bogoslužje vrlo zorno ističe trostruku djelatnost Sv. Mihovila u službi Crkve. On je borac, molitelj i pratitelj. Molitva Sv. Mihovila se upotrebljava kao učinkovita zaštita od zlih duhova. Molitva Sv. Mihovila je jedina egzorcistička molitva koja je dana na uporabu laicima a da je to Rimokatolička Crkva dopustila.Ime Mihovil, potječe iz hebrejskog "Mi ha el", što znači: "Tko je kao Bog" (latinski: "Quis ut Deus").

Najznačajniji tekst o Sv. Mihovilu je onaj iz Otkrivenja: "Uto se zametnu rat u nebu koji je Mihovil sa svojim anđelima morao voditi protiv Zmaja. Zmaj i njegovi anđeli prihvatiše borbu, ali je ne mogoše izdržati. I mjesta za njih više nije bilo u nebu. Bijaše izbačen veliki Zmaj, stara Zmija, koja se zove đavao - sotona, zavodnik cijeloga svijeta, bijaše zbačen na zemlju i bijahu zbačeni s njime njegovi anđeli". Ikonografija prikazuje Sv. Mihovila kao ratnika u oklopu i s mačem u ruci. Crkva od najstarijih vremena ima veliko štovanje i duboku pobožnost prema svetom Mihovilu. Promatra ga kao moćnog anđela, koji je svojom zaštitom trajno prisutan.

Bogoslužje veoma zorno ističe trostruku djelatnost sv. Mihovila u službi Crkve. On je borac, molitelj i pratilac. Kao borac neka nam pomaže u borbi koju svatko od nas mora stalno protiv zla u sebi i oko sebe voditi! Kao molitelj neka nas zagovara i naše molitve poput miomirisnog kada prinosi Gospodinu, a kao pratilac neka nas prati na našim životnim putovima!

Razni narodi štuju Sv. Mihovila kao svoga zaštitnika, u Italiji je zaštitnik javne sigurnosti, a papa Pio XII. ga je proglasio zaštitnikom radiologa. Njemačka i Engleska ga također od davnine slave kao svoga zaštitnika.

I u Hrvatskoj su u čast Sv. Mihovilu podignute mnoge župne i područne crkve, a neka mjesta nose njegovo ime. Sveti Mihovil je zaštitnik starog hrvatskog grada Šibenika, te Hrvatske policije i Hrvatske vojske.